Rodina v centru, z.ú.
Řešíme každodenní starosti a potíže rodin a dětí na Novoborsku.

Doprovázíme pěstouny, kteří se ujali opuštěných dětí.
Předáváme rodičům dovednosti, aby dokázali vytvořit podmínky pro život a správný vývoj dětí.
Řešíme krize v rodině.
Dáváme pocit bezpečí a porozumění dětem a mladým lidem, kteří se cítí sami.
Poskytujeme finanční poradenství  a pomáháme se spory, s bydlením a uplatněním na trhu práce.                                                                                        Nabízíme prostor pro sdílení i učení v mateřském centru a hlídáme děti v Dětské skupině Koblížek.

Stavba Domu rodiny byla financován z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010459 Fyzická realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Cíl projektu: Hlavním cílem je zvýšit kvalitu a dostupnost služeb vedoucích k sociální inkluzi osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením.

Správní rada

RNDr. Blanka Tichá 
předsedkyně správní rady

„Rodina v centru a její lidé jsou pro mě inspirací, jak být užitečná a pomáhat lidem.“ 

Bc. Jiřina Kubáňová

„Je mi potěšením a ctí, že mohu být spojována s organizací Rodina v centru. Budu ráda své pracovní a životní zkušenosti sdílet ve prospěch potřebných.“

Bc. Lukáš Průcha

„Podporovat ostatní má smysl, i když výsledky této snahy jsou nehmatatelné.“

Veronika Pecinová

revizorka

„Ráda bych svoje životní hodnoty a zkušenosti sdílela se všemi, kteří doposud neměli tolik štěstí nebo příležitosti svoje cíle a ideály realizovat.“

Rok 2023 v číslech

1123
klientů

550 hodin
psych. konzultací nebo t
erapií

255
volnočasových aktivit

111
hodin doučování