Rodina v centru, z.ú.
Řešíme každodenní starosti a potíže rodin a dětí na Novoborsku.

Vytahujeme lidi z dluhové pasti.
Doprovázíme pěstouny, kteří se ujali opuštěných dětí.
Řešíme krize v rodině.
Dáváme pocit bezpečí a porozumění dětem a mladým lidem, kteří se cítí sami.
Podporujeme sociálně znevýhodněné děti, aby zvládaly školu bez potíží.
Nabízíme prostor pro sdílení i učení v Mateřském centru a hlídáme děti v Miniškolce Koblížek.

Zahájili jsme stavbu Domu rodiny

Dům rodiny bude stát na cyklistickém ovále v blízkosti centra města. Budete zde mít k dispozici sociální služby – poradny a NZDM Vafle. V Domě rodiny najdete místnosti pro individuální konzultace, učebny, Klub Vafle, technickou dílnu, tréninkovou kuchyni, pohybové herny a zahradu s herními prvky pro děti.

Stavbu Domu rodiny kofinancujeme z vlastních zdrojů. Podpořte nás.

Stavbu Domu rodiny kofinancujeme z vlastních zdrojů. Podpořte nás.

Projekt stavby je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a
ze státního rozpočtu České republiky.
Více informací o projektu.

vlčková-resampled

“Cítila jsem se nevyužitá. V Mateřském centru nás bylo takových víc. Vnímali jsme, že jsou mezi námi rodiče, kteří potřebují pomoc. A tak jsme se dali dohromady a pustili se do práce. Dnes je nás 25, svoji práci máme rádi a dokážeme pomoci s téměř každou trablí, která rodinu nebo dítě může potkat.”

Petra Vlčková, Ředitelka Rodiny v centru

Lidem nasloucháme s respektem, jsme jim partnerem a průvodcem při hledání jejich východiska z problému.

Vnímáme každého klienta takového, jaký je. Přistupujeme k němu citlivě a s respektem. Do řešení jeho obtížné situace vnášíme zkušenost a odbornost.

Správní rada

RNDr. Blanka Tichá 
Předsedkyně správní rady

“Rodina v centru a její lidé jsou pro mě inspirací, jak být užitečná a pomáhat lidem.” 

MgA. Jan Prošek Ph.D.

„Rodina v centru je pro mě otevřená náruč plná bezpečí a podpory v nesnadných situacích života.”

Mgr. Radka Ujková

“Jsem ráda součástí  centra, které pomáhá  tam, kde je potřeba.”

Veronika Pecinová

“Ráda bych svoje životní hodnoty a zkušenosti sdílela se všemi, kteří doposud neměli tolik štěstí nebo příležitosti svoje cíle a ideály realizovat.”

276 rodin
za rok

6 odborných
středisek

358 odborných
terapií za rok

49 besed a workshopů
za rok

276 rodin
za rok

6 odborných
středisek

358 odborných
terapií za rok

49 besed a workshopů
za rok

Celý pracovní tým respektuje náš etický kodex. Chráníme Vaše soukromí a osobní údaje.