Projekt S rodinou ke vzdělání je financován  Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost +.

S rodinou ke vzdělání

Poskytujeme žákům základních škol  podporu při řešení školní neúspěšnosti. Spoluprací s rodinou a dalšími odborníky snižujeme riziko předčasného odchodu žáků ze vzdělávacího systému.

Nezvládám školu
Chci patřit do party
Neumím to, co ostatní
Ubližují mi
Slider

Komu je služba určena?

• žákům základních škol, kterým hrozí předčasný odchod ze vzdělávání
• žákům základních škol, kteří opakovali ročník nebo jim opakování ročníku hrozí
• žákům, kteří potřebují pomoc při nástupu do první ročníku ZŠ nebo přípravné třídy
• žákům přestupujícím z 1. na 2. stupeň ZŠ nebo těm, kteří pokračují na střední školu
• rodičům a zákonným zástupcům žáků ohroženým předčasným odchodem ze vzdělávání

Aktivity projektu:

Terénní sociální pracovník
– usnadňuje komunikaci žáka a jeho rodiny se školou a pomáhá zlepšovat podmínky pro úspěšné vzdělávání. Služba je vykonávána v domácnosti klienta.

Multidisciplinární tým
– zapojuje odborníky ze sociální, zdravotní, pedagogické nebo jiné oblasti do snižování rizika předčasného odchodu žáka ze vzdělávání.

Mimoškolní doučování
– zlepšuje školní úspěšnost žáka a jeho motivaci k dalšímu vzdělávání.

Motivační a podpůrné programy
– nabízí smysluplné trávení volného času, rozvoj zájmů a dovedností žáků -uskutečňuje se v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Vafle.

Co můžete očekávat?

Vzájemný respekt – vaše problémy nezlehčujeme, naopak vážíme si vaší důvěry.

Mlčenlivost a oznamovací povinnost – v případě sdělení důvěrných a citlivých
informací zachováváme mlčenlivost. Výjimku tvoří zákonné důvody.

Dobrovolnost – žáci, rodiče, případně další zákonní zástupci dítěte využívají služeb dobrovolně.

Spolupráce – sepíšeme smlouvu o spolupráci a vytvoříme individuální plán pro každého žáka.

Stáhněte si leták: skládačka 24_vzdělání

Ateliér_2018_7

Bc. Dominika Babáková
vedoucí projektu a case manager

  604 416 382
babakova@rodinavcentru.cz

DSC_3144

Iva Jirmásková

terénní sociální pracovnice pro ZŠ Arnultovice

774 028 421
jirmaskova.iva@gmail.com

Helena Marvanová
terénní sociální pracovnice pro ZŠ U Lesa a ZŠ náměstí Míru

 605 406 635
marvanova@rodinavcentru.cz

DSC_3129

Lenka Vyskočilová
terénní sociální pracovnice pro ZŠ Praktická

602 523 199
vyskocilradek@seznam.cz

Ateliér_2018_13

Nikola Tancošová

terénní sociální pracovnice pro ZŠ Kamenický Šenov

608 024 055
tancosova@rodinavcentru.cz

Škola vytipovala rodinu, ve které žijí 3 děti (1,3 a 5 třída).

Tuto rodinu vyhodnotila jako vhodnou do projektu S rodinou ke vzdělání, jelikož děti mají potenciál zlepšit svůj školní prospěch.

Jedním z cílů je propojit komunikaci mezi školou a rodinou.

Rodina v centru

Projekt s Rodinou ke vzdělání vnímáme jako dalšího partnera, který pomůže v komunikaci s rodinou a s doučováním.

                                                        škola

Často si neumím poradit při řešení domácích úkolů. Jsem ráda, že mi terénní sociální pracovnice pomůže s přípravou do školy a pomůže mi i komunikovat s paní učitelkou. Mohu využít i doprovod na třídní schůzky.

rodina – maminka

Služby jsou pro vás zdarma díky finanční podpoře projektu S rodinou ke vzdělání  z Operačního programu Zaměstnanost Plus, kterou jsme získali z Evropského sociálního fondu plus.

Pracujeme na těchto školách:

ZŠ náměstí Míru Nový Bor
ZŠ U Lesa Nový Bor
ZŠ Arnultovice Nový Bor
ZŠ Praktická Nový Bor
ZŠ Kamenický Šenov