Děkujeme našim partnerům, firmám a dárcům, kteří nás podporují a pomáhají nám zlepšit život dětí a rodin na Novoborsku.

Evropská Unie

Integrovaný regionální operační program

Operační program zaměstnanost

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy

MŠ Klíček

Okresní soud Česká Lípa