Ve čtvrtek 12. května v Mateřském centru Koblížek proběhne přednáška o změnách ve výchově. Jaký vliv mají změny ve způsobu života na výchovu? Jsou současné děti jiné než předchozí generace? […]