NOVÉ GENERACE DĚTÍ

Ve čtvrtek 12. května v Mateřském centru Koblížek proběhne přednáška o změnách ve výchově. Jaký vliv mají změny ve způsobu života na výchovu? Jsou současné děti jiné než předchozí generace? Proč to, co dříve ve výchově platilo, dnes již neplatí? Co se skrývá pod názvem křišťálové a indigové děti? Máte takové dítě v okolí? Jak je můžeme podpořit, aby prožívaly plnohodnotný  a šťastný život?