Projekt S rodinou proti dluhům

Logo OPZ barevné

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007808

Tématem projektu je komplexní podpora obyvatel Nového Boru při předcházení špatné finanční situace a efektivní řešení nevhodného zadlužení a předluženosti prostřednictvím spolupráce lokálních organizací, nabídkou skupinových vzdělávacích aktivit, individuálního poradenství a osvětové akce.

Zadluženost je závažným problémem obyvatel Nového Boru a okolí. To potvrzuje i alarmující skutečnost, že v současnosti žije v Novém Boru 1 212 osob v exekuci, což je téměř 12% všech obyvatel starších 15 let (zdroj: mapaexekuci.cz).

K řešení své špatné finanční situace mohou nově obyvatelé využít BEZPLATNOU DLUHOVOU PORADNU, kterou od ledna 2018 otevírá nezisková organizace Rodina v centru.

Díky projektu s názvem „S rodinou proti dluhům“, který Rodina v centru připravila ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, budou moci obyvatelé Nového Boru po dobu následujících tří let využít:

  • Individuální dluhové poradenství – a to bezplatně, bez čekacích lhůt a včetně osobní pomoci při jednání s úřady
  • Skupinové vzdělávání pro rizikové skupiny formou přednášek a besed

Máte-li dluhy, nečekejte, až vás doběhnou! Obraťte se na kontaktní pracovnice Petru Kotešovicovou na tel. čísle 778001694 či e-mailu kotesovicova@rodinavcentru.cz nebo Angeliku Horvátovou na tel. čísle 777 137 675 nebo emailu horvatova@rodinavcentru.cz.

Za dobu jeho trvání by některou z jeho aktivit mělo využít 250 různých osob z Nového Boru.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.