dluhová poradna – Rodina v centru

Co dělat, když mám dluhy?

Beseda pro zaměstnance Města Nový Bor na pozici veřejně prospěšných prací. Prezentace a příklady z praxe. PONDĚLÍ 13. července 2020 14:00 – 16:00                                                             Sběrný dvůr, Wolkerova 346, Nový Bor Jak se […]

Autor: Jana Matyášová

Projekt S rodinou proti dluhům

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007808 Tématem projektu je komplexní podpora obyvatel Nového Boru při předcházení špatné finanční situace a efektivní řešení nevhodného zadlužení a předluženosti prostřednictvím spolupráce lokálních organizací, nabídkou skupinových vzdělávacích […]

Autor: Petra Kotešovicová

Rubriky

Odebírat novinky

Menu