Pozvánka na workshop

Proč je v Novém Boru každý osmý občan v exekuci?
(jedná se o občany starší 15 let)

Příčiny předluženosti osob jsou obvykle velmi různorodé. Jejich zmapování nám dá možnost
nastavit komplexní a účinná řešení a zlepšit život mnoha obyvatel Novoborska.
Jako důležité odborníky v práci se zadluženými lidmi, vás zveme na dvě setkání:

První setkání:
Místo konání: Městský úřad, budova A, 3. patro
Termín konání: úterý 25. září 2018 od 9 do 12 hodin

Cílem je nalézt a zanalyzovat příčiny vysokého počtu
exekucí mezi obyvateli Novoborska pomocí moderního
nástroje Strom problémů.25

Program setkání:
9:00 Zahájení workshopu; představení cíle a kontextu,
v němž se akce koná; představení účastníků; stručné
představení metody stromu problémů a pravidel
diskuze
9:30 Účastníci analyzují ve skupinách příčiny problémů
12:00 Představení výsledků odvedené práce; pozvánka
na další setkání; ukončení

Účastníci:
Workshop je určen pro všechny, kteří mají zkušenost
se zadluženými klienty, dluhovým poradenstvím, mají
odbornou znalost nebo mají možnost a chuť problém
řešit či ovlivnit.

Druhé setkání:
Místo konání: Městský úřad, budova A, 3. patro
Termín konání: 23. října od 9 do 12 hodin
Cílem je nalézt konkrétní řešení a navrhnout účinná opatření ke snížení počtu předlužených osob.

Těšíme se na setkání s vámi!
Petra Vlčková, ředitelka Rodiny v centru – tel.: 724 326 889, email: vlckova@rodinavcentru.cz a
Zuzana Palečková a Barbara Halířová z Agentury pro sociální začleňování.

Naplánovaná událost Dětská skupina Koblížek