Je to i moje dítě

Josífek je osmnáctiměsíční neposeda milovaný oběma rodiči. Ti se však rozcházejí a rozvod je bolestný a komplikovaný.
Nedokážou spolu komunikovat, neshodnou se na pravidlech péče o synka a i jeho předávání je opakovanou velmi
stresující událostí. Naše poradkyně s psychologem nyní zajišťují asistované kontakty Josífka s tátou a babičkou, aby se
příliš nenarušila vzájemná vazba, než soud rozhodne o úpravě péče a kontaktů. Po vyhodnocení průběhu asistovaných
kontaktů považovali pracovníci služby za nezbytné doporučit rodičům psychologickou péči. Na základě případové
konference nastavili Rodinná poradna, Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a psycholog pravidla pro postupný
přechod z asistovaných kontaktů na samostatnou dohodu rodičů o návštěvách Josífka.
Podstatné je, že oba rodiče mají zájem situaci uspokojivě vyřešit. Pokud jim vydrží, má Josífek oprávněnou naději na
plnohodnotný vztah s oběma rodiči.