STALKING

Na doporučení OSPOD nás vyhledala maminka dvou dětí, která je opětovně vystavována agresivitě a stalkingu bývalého partnera. Jeho chování rovněž obtěžuje sousedy, se kterými pak má problémy i ona sama. Pracovnice SAS klientku doprovodila do Intervenčního centra a na policii podat trestní oznámení. S pomocí naší poradkyně sehnala klientka nový byt a vyjednala příspěvek na bydlení. Rovněž se projevila potřeba odborné psychiatrické péče, kterou jsme jí zprostředkovali. Díky pravidelnému doprovázení pracovnice SAS v místě bydliště rozvíjí maminka své rodičovské dovednosti a učí se smysluplně trávit s dětmi čas. Problémový bývalý partner nastoupil výkon trestu a klientka má u Okresního soudu požádáno o nastavení asistovaných kontaktů s dětmi pro dobu, až se jejich otec vrátí z vězení. Rovněž s podporou SAS podala klientka k soudu exekuční návrh na vymáhání dlužného výživného.

Pomoc socializační asistenční služby vytvořila této klientce z životního chaosu klidný, srovnaný systém a do budoucna i vědomí, že na problémy nemusí být sama.