SETKÁNÍ S BIOLOGICKOU MATKOU

SETKÁNÍ S BIOLOGICKOU MATKOU
Zuza žije osm let v pěstounské rodině. Ve čtrnácti cítila potřebu poznat svou
biologickou matku. Schůzku zprostředkovala klíčová pracovnice z naší organizace.
Domluvila setkání, které proběhlo po pečlivé přípravě a nastavení pravidel. Zúčastnili
se ho pěstouni, Zuza, klíčová pracovnice a biologická matka. Počátek byl náročný pro
všechny, ale pak matka vyzvala Zuzu, ať se ptá, na co chce. Zazněla i otázka, proč ji
matka opustila. Matka citlivě vysvětlila svou tehdejší situaci. Má za sebou opakované
výkony trestu. Poděkovala také pěstounům, že dali její dceři péči, kterou by ji sama
poskytnout nemohla. Shledání bylo velmi emotivní a náročné, ale nakonec se matka
s dcerou objaly.
Další setkání Zuza neplánuje, stačí jí občasný písemný kontakt. Teď už ví, jak matka
vypadá a zná odpovědi na své otázky. Pro dospívající dívku budující si osobnost a
identitu je takové setkání velmi důležité. Kéž by takové štěstí měly všechny děti
v pěstounské péči!