VYTIPOVÁNÍ RODINY PRO PROJEKT S RODINOU KE VZDĚLÁNÍ

Škola vytipovala rodinu, ve které žijí 3 děti (1,3 a 5 třída).
Tuto rodinu vyhodnotila jako vhodnou do projektu S rodinou ke vzdělání, jelikož děti mají potenciál zlepšit svůj školní prospěch.
Rodina s účastí v projektu souhlasila.
Terénní sociální pracovnice, která s rodinou navázala spolupráci, zajistila doučování pro všechny tři děti.
Doučování probíhá v úzké spolupráci s učiteli dětí, se kterými je pravidelně konzultováno učivo a pravidelně se hodnotí, zda doučování funguje a je znát nějaký posun.
Terénní sociální pracovnice zajistila pro rodinu pravidelné zásobování z potravinové banky, které slouží i k přípravě svačin dětem do školy.
Rodina využila i další služby, které nabízí Rodina v centru jako poradenství v dluhové oblasti, využití volnočasových aktivit pro děti v NZDM. Děti se o letní prázdninách zúčastní příměstských táborů, které pořádá Rodina v centru.