Inkluze ve vzdělávání

Poskytujeme dětem a žákům všestrannou podporu při řešení školního neúspěchu a jeho předcházení.

Těžko se soustředím
Nezvládám školu
Chci patřit do party
Ubližují mi
Neumím, co ostatní
Připravuji se na školku a školu
Slider

Nedaří se vašemu dítěti ve škole nebo v mateřské školce?

Nejste na to sami. Poradíme vám a pomůžeme hledat řešení. Budeme si společně povídat a hledat příčiny potíží, abychom pomohli vašemu dítěti a ve škole se mu lépe dařilo.

Ve škole nebo školce pracují Poradkyně pro rodiče a Odborná garantka. Jsou nestranné, nejsou zaměstnané ve škole, ale v Rodině v centru.

  • Pomůžou vám v komunikaci se školou nebo školkou, pedagogicko-psychologickou poradnou nebo sociálním odborem města.
  • Poradí, jak na učení, výchovu i předškolní přípravu.
  • Vysvětlí případné doporučení učitele k přípravě žáka do školy.
  • Dají vám informace ke vzdělávání.
  • Zařídí doučování.
  • Doporučí, kam se obrátit pro další odbornou pomoc.
  • V případě potřeby vás doprovodí ke specialistům – do poradny, k lékaři, na úřady apod.
  • Odborná garantka vám pomůže řešit složité situace.

 

Kontaktujte poradkyně teď hned.
Poradkyně jsou na školách přítomny v konzultačních hodinách, po telefonické dohodě kdykoli.

Rozvod, stěhování, neúspěch ve škole, samota

Ondra se přestěhoval do Nového Boru ze vzdálenějšího města. Do Boru přišel jen s maminkou.  Přestěhovali se, protože rodiče se před nedávnem rozvedli. Aby toho nebylo málo, ve škole, kam Ondra nastoupil, se vyučuje podle jiných učebních metod, než na jaké byl zvyklý ze svého domova.

Jeho prospěch se rychle zhoršoval.

Bc. Kateřina Hřebřinová
Odborná garantka

  608 004 117
 hrebrinova@rodinavcentru.cz

„Nikdy není pozdě začít a každá změna může být dobrá.“

ZŠ Praktická

Pondělí —————–
Úterý —————–
Středa —————–
Čtvrtek 10:00 – 12:00
Pátek —————–

ZŠ Arnultovice

Pondělí —————–
Úterý —————–
Středa 12:00 – 14:00
Čtvrtek —————–
Pátek —————–

Bc. Viera Traupová
Poradkyně pro rodiče

  608 001 248
traupova@rodinavcentru.cz

„Dobrá komunikace dokáže předejít spoustě neshod.“

ZŠ Arnultovice

Pondělí —————–
Úterý 14:00 – 16:00
Středa —————–
Čtvrtek —————–
Pátek —————–

ZŠ Praktická

Pondělí —————–
Úterý —————–
Středa —————–
Čtvrtek 11:00 – 13:00
Pátek —————–

Helena Marvanová
Poradkyně pro rodiče

 605 406 635
marvanova@rodinavcentru.cz

“Mám ráda svoji práci a hlavně lidi. Chci, aby se měli dobře.”

ZŠ náměstí Míru

Pondělí 14:00 – 16:00
Úterý 14:00 – 16:00
Středa —————-
Čtvrtek —————-
Pátek —————-

Mgr. Veronika Marešová
Poradkyně pro rodiče

608 002 959
 maresova@rodinavcentru.cz

„Společně vyřešíme jakýkoli problém.“

ZŠ U Lesa

Pondělí 9:00 – 11:00
Úterý 13:00 – 15:30
Středa 13:00 – 15:30
Čtvrtek 9:00 – 11:00
Pátek 9:00 – 11:00

Mgr. Jitka Matoušková
Poradkyně pro rodiče na MŠ

608 003 336
matouskova@rodinavcentru.cz

„Rodina i vzdělání jsou dar, tak si jich važme“.

MŠ Klíček

Pondělí 12:00 – 15:30
Úterý —————–
Středa 07:30 – 15:30
Čtvrtek —————–
Pátek —————–

Naše spolupráce je založená na vzájemné důvěře, otevřené komunikaci a častém kontaktu. Je přínosem a dětem přináší všestrannou pomoc.

Mgr. Dana Balážová,
Vedoucí OSPOD, Nový Bor

Děkuji za mediaci. Je to dobrá forma řešení sporů našich dětí. Vojta je určitě otevřenější a komunikativnější. Nabývá na sebevědomí a poznává nové lidi. Moc děkuji za svého syna.

Jana, Nový Bor

S poradci spolupracujeme při řešení konfliktů, a to s žáky i rodiči. Oceňuji zájem, vstřícný přístup i další pohled na problémovou situaci.

Denisa Žáková,
Asistentka pedagoga, ZŠ Na náměstí, Nový Bor

Pracujeme i ve školkách, jezdíme s dětmi na výlety za poznáním a pořádáme zajímavé akce pro veřejnost.

Služby jsou pro vás zdarma díky finanční podpoře projektu S rodinou k inkluzi, kterou jsme získali z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání a ze státního rozpočtu České republiky.

Všechny služby jdou bezplatné.

Důvěrné informace zůstanou jen mezi námi.