Projekt S rodinou k inkluzi II (Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016961) byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a byl ukončen k 31. 12. 2022.

Inkluze ve vzdělávání

Poskytujeme dětem a žákům všestrannou podporu při řešení školního neúspěchu a jeho předcházení.

Nezvládám školu
Chci patřit do party
Neumím to co ostatní
Ubližují mi
Slider

Nedaří se vašemu dítěti ve škole nebo v mateřské školce?

Nejste na to sami. Poradíme vám a pomůžeme hledat řešení. Budeme si společně povídat a hledat příčiny potíží, abychom pomohli vašemu dítěti a ve škole se mu lépe dařilo.

Ve škole nebo školce pracují poradkyně pro rodiče a odborná garantka. Jsou nestranné, nejsou zaměstnankyně školy, ale Rodině v centru.

  • Pomůžou vám v komunikaci se školou nebo školkou, pedagogicko-psychologickou poradnou nebo sociálním odborem města.
  • Poradí, jak na učení, výchovu i předškolní přípravu.
  • Vysvětlí případné doporučení učitele k přípravě žáka do školy.
  • Dají vám informace ke vzdělávání.
  • Zařídí doučování.
  • Doporučí, kam se obrátit pro další odbornou pomoc.
  • V případě potřeby vás doprovodí ke specialistům – do poradny, k lékaři, na úřady apod.
  • Odborná garantka vám pomůže řešit složité situace.

Kontaktujte poradkyně teď hned.
Poradkyně jsou na školách přítomny v konzultačních hodinách, po telefonické dohodě kdykoli.

Stáhněte si leták.

Mgr. Veronika Marešová
odborná garantka

 608 002 959
 maresova@rodinavcentru.cz

„Společně vyřešíme jakýkoliv problém.“

ZŠ Praktická

Pondělí —————–
Úterý —————–
Středa —————–
Čtvrtek 10:00 – 12:00
Pátek —————–

ZŠ Arnultovice

Pondělí —————–
Úterý —————–
Středa 12:00 – 14:00
Čtvrtek —————–
Pátek —————–

Veronika Myšková

poradkyně pro rodiče

  608 001 248
myskova@rodinavcentru.cz

„Dobrá komunikace dokáže předejít spoustě neshod.“

ZŠ Arnultovice

Pondělí —————–
Úterý 14:00 – 16:00
Středa —————–
Čtvrtek —————–
Pátek —————–

ZŠ Praktická

Pondělí —————–
Úterý —————–
Středa —————–
Čtvrtek 11:00 – 13:00
Pátek —————–

Helena Marvanová
poradkyně pro rodiče

 605 406 635
marvanova@rodinavcentru.cz

“Mám ráda svoji práci a hlavně lidi. Chci, aby se měli dobře.”

ZŠ náměstí Míru

Pondělí 14:00 – 16:00
Úterý 14:00 – 16:00
Středa —————-
Čtvrtek —————-
Pátek —————-

Jana Petrusová
poradkyně pro rodiče

608 004 117

petrusova@rodinavcentru.cz

„Respektuji životní příběh člověka.“

ZŠ U Lesa

Pondělí 9:00 – 11:00
Úterý 13:00 – 15:30
Středa 13:00 – 15:30
Čtvrtek 9:00 – 11:00
Pátek 9:00 – 11:00
Jitka_matoušková_web

Mgr. Jitka Matoušková
poradkyně pro rodiče na MŠ

608 003 336
matouskova@rodinavcentru.cz

„Rodina i vzdělání jsou dar, tak si jich važme“.

MŠ Klíček

Pondělí 12:00 – 15:30
Úterý —————–
Středa 07:30 – 15:30
Čtvrtek —————–
Pátek —————–

René

Třídní učitelka se obrátila na poradkyni pro rodiče s prosbou o pomoc. René chodí na druhý stupeň ZŠ, ve škole často chybí, matka se školou nekomunikuje. Poradkyni se podařilo domluvit schůzku s matkou, během které zjistila, že Renému se nedostává řádné péče.

Naše spolupráce je založená na vzájemné důvěře, otevřené komunikaci a častém kontaktu. Je přínosem a dětem přináší všestrannou pomoc.

Mgr. Dana Balážová,
Vedoucí OSPOD, Nový Bor

Děkuji za mediaci. Je to dobrá forma řešení sporů našich dětí. Vojta je určitě otevřenější a komunikativnější. Nabývá na sebevědomí a poznává nové lidi. Moc děkuji za svého syna.

Jana, Nový Bor

S poradci spolupracujeme při řešení konfliktů, a to s žáky i rodiči. Oceňuji zájem, vstřícný přístup i další pohled na problémovou situaci.

Denisa Žáková,
Asistentka pedagoga, ZŠ Na náměstí, Nový Bor

Služby jsou pro vás zdarma díky finanční podpoře projektu S rodinou k inkluzi  (Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016961), kterou jsme získali z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání a ze státního rozpočtu České republiky.

Pracujeme i ve školkách, jezdíme s dětmi na výlety za poznáním. Všechny služby jdou bezplatné. Důvěrné informace zůstanou jen mezi námi.

Projekt S rodinou k inkluzi II

Rok 2021 v číslech

269
klientů

1105
hodin doučování

35
odborných skupinových akcí

15
prázdninových výletů