Práva pěstounů a spolupráce s institucemi

V souvislosti nařízením vlády je akce zrušena.

V čem může pěstounovi pomoci OSPOD? V čem soudy? Úřad práce?

SOBOTA 28. BŘEZNA 2020, 9:00 – 18:00, Komunitní centrum

Probereme vybrané kapitoly z občanského zákoníku: Co znamená soudní dohled? Kdy podat návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům? Kdy je nutné být poručníkem? Kdy platí pro prarodiče vyživovací povinnost vůči vnoučatům? A mnohé další.

Pěstounská rodina je členem týmu, který spolupracuje na péči o znevýhodněné děti. Získává podporu, ale také například částečně ztrácí své soukromí. Na semináři se budeme zaměřovat na to, jak je možné vytyčit hranice spolupráce, co může být pro rodinu výhodné a co nevýhodné, jaká práva a jaké povinnosti mají pěstouni. Seminář je veden interaktivní zážitkovou formou. Podstatnou částí je také sdílení názorů a zkušeností mezi účastníky navzájem.

Odborný program zajišťuje organizace Cestou necestou,z.ú., lektor PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. a Mgr. Lucie Policarová, www.cestounecestou.org.

Rozsah vzdělávacího programu je 8 vyučovacích hodin, které se vám započítají do vzdělávacího plánu.

V případě zájmu se přihlaste nejpozději do 25. 3. 2020.        

Leták

Kontakty:

Dominika Babáková- 604416382, babakova@rodinavcentru.cz

Lenka Blahová, DiS. – 775601964, blahova@rodinavcentru.cz

Bc. Jana Svačinová – 774326737, svacinova@rodinavcentru.cz

Bc. Lucie Honzíková Kotlánová – 776406675, honzikova@rodinavcentru.cz

Naplánovaná událost Pěstounská péče