Rodič není sluha, výchova dívek a kluků

Jak dobře nastavit rodinné fungování, abychom byli všichni spokojenější? Jaké jsou hlavní pilíře demokratické výchovy?

SOBOTA 7. BŘEZNA 2020, 9:00 – 18:00, Komunitní centrum

Mnozí z nás se v průběhu vlastního dětství potkali s velmi autoritativní výchovou, se spoustou příkazů, zákazů a povinností. Pociťovali jsme mnohdy nedostatek respektu, přijetí a vřelosti. V reakci na výchovu, kterou jsme zažili, se snažíme vychovávat naše děti jinak a lépe. Často však padáme do opačného extrému. Děti ale nejsou šťastnější. Nedáváme jim žádná pravidla, povinnosti ani hranice.

Pokusíme se najít způsoby, jak děti udělat spoluzodpovědnými za fungování domácnosti. Seminář nabízí poznatky o klíčových obdobích ve výchově kluků a holek, o vývoji mužského a ženského mozku i o důvodech odlišnosti chování chlapců a děvčat. Získáte povzbuzení, že i když kluci zlobí, vrtí se, ruší, nechtějí si s vámi kdykoli důvěrně povídat, vypadají, jakože neslyší…, nebo že když se vaše děvčata chovají jako „emocionální bytosti“, „odmlouvající panovačné královny“ nebo „upovídané intrikující švitořilky“, neznamená to, že jste špatní rodiče nebo že je dítě v nepořádku. Seminář přináší i řadu podnětů, jak s děvčaty a chlapci zacházet, aby se neponičilo jejich mužství respektive ženství, a zároveň aby rodiče přežili jejich vychovávání bez úhony.

Odborný program zajišťuje organizace Cestou necestou,z.ú., lektor Ing. Marie Macounová, www.cestounecestou.org.

Rozsah vzdělávacího programu je 8 vyučovacích hodin, které se vám započítají do vzdělávacího plánu.

V případě zájmu se přihlaste nejpozději do 4. 3. 2020.        

Leták

Kontakty:

Dominika Babáková- 604416382, babakova@rodinavcentru.cz

Lenka Blahová, DiS. – 775601964, blahova@rodinavcentru.cz

Bc. Jana Svačinová – 774326737, svacinova@rodinavcentru.cz

Bc. Lucie Honzíková Kotlánová – 776406675, honzikova@rodinavcentru.cz

Pěstounská péče