RODINNÁ PORADNA

Rodinná poradna je jedna ze služeb Rodiny v centru, financovaná z dotací. Pomáhá zlepšovat situaci rodin, aby v nich nedocházelo k fyzickému, psychickému a sociálnímu strádání dětí. Pomáhá například rozvádějícím se rodinám zvládnout někdy velmi náročné životní období. Řeší ale i další komplikované vztahy v rodině, rizikové chování či problémy ve škole. V letošním roce je ve finanční nouzi, chybí jí na provoz 100 000 korun. Díky dárcovským výzvám, o kterých se můžete dočíst v článku o Běhu Slavíček, jsme získali celou polovinu chybějící částky, dalších 20 tisíc korun jsme obdrželi darem od počítačové firmy ASUS. Děkujeme i touto cestou!