Praktický kurz vaření pro rodiče

ČTVRTEK 28. 3. 2019, od 9.30 hodin

Praktický kurz vaření pro rodiče, aby uměly sladit své pracovní povinnosti s povinnostmi ryze pracovními, jak hospodařit s finančním rozpočtem při nákupu surovin na přípravu jídla. Zaměříme se na praktický nácvik přípravy večere v každodenním shonu. Jak se přihlásit,  naleznete zde.

Vstup zdarma

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Naplánovaná událost Mateřské centrum Koblížek