PODĚKOVÁNÍ

Velmi děkujeme společnosti Pemila Liberec za věcné dary pro děti z projektu S rodinou ke vzdělání.
Každá maličkost jim pomůže ke zlepšení školní úspěšnosti.