Jak naložit se svými dluhy

Zaměstnanci Domova důchodů Sloup v Čechách se na příkladech z praxe dozví, jak se vyhnout dluhové pasti a jak zvládat hospodaření se svými finančními prostředky. Diskuse na téma: Co potřebuji, co chci dělat se svými dluhy, jaké jsou mé překážky?

Pondělí 24. června od 9:30 v Domově důchodců ve Sloupu

Podrobnější informace najdete na letáčku.

 

 

 

Naplánovaná událost Občanská poradna
Benešova 1 Sloup v Čechách Mapa