Péče o ohrožené rodiny

Posláním střediska péče o ohrožené rodiny je pomáhat rodičům zlepšit své rodinné zázemí, aby v něm nedocházelo k fyzickému, psychickému a sociálnímu strádání dětí.

Středisko pro ohrožené rodiny funguje od roku 2014 a pomáhá rodinám, které se ocitly v nepříznivé rodinné situaci prostřednictvím konkrétních služeb:

- individuální nebo rodinné psychologické konzultace a terapie

- partnerské mediace

- případové konference

- asistované předávání dětí mezi rodiči/prarodiči

- asistovaný kontakt dětí s rodiči/prarodiči

- finanční poradenství

- pedagogické poradenství

- řečové poradenství