Ohrožené rodiny

Logo OPZ barevné

PROJEKT S RODINOU PROTI VYLOUČENÍ

Podpora funkční rodiny jako podmínky pro úspěšné zapojení rodičů s dětmi do společnosti a na trh práce je dlouhodobým cílem činnosti neziskové organizace Rodina v centru.

Od ledna 2018 do prosince 2020 mohou rodiče z dětmi z Nového Boru využívat nové aktivity díky projektu s názvem „S rodinou proti vyloučení“:

  • Zcela zdarma mohou rodiče individuální psychologické konzultace, rodičovské mediace, případové konference a asistované předávání a kontakty dětí, a to i v situaci, kdy nejsou jejich děti vedeny v evidenci Oddělení sociálně právní ochrany dětí Nový Bor.
  • Rodiče mohou navštívit 30 dvouhodinových besed a 15 celodenních kurzů v oblastech rodičovství a výchovy dětí.
  • Jednou za rok proběhne týdenní aktivizační kurz pro rodiče, kteří se chystají vrátit na pracovní trh, ale potřebují k tomu pomoc.

Zajištění hlídání dětí účastníků projektu je samozřejmostí. Některé z projektových aktivit by mělo využít zhruba  180 různých dospělých osob z Nového Boru.

Pro více informací kontaktujte vedoucí Mateřského centra Koblížek, Michaelu Týnkovou na tel. čísle 776 783 333 nebo e-mailu tynkova@rodinavcentru.cz. Více informací naleznete na www.rodinavcentru.cz

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.