SETKÁNÍ UKRAJINSKÝCH STŘEDOŠKOLÁKŮ

Poté, co většina ukrajinských dětí školou povinných nastoupila na pravidelnou výuku v novoborských školách, bylo třeba se postarat i o děti starší. Rodina v centru zorganizovala setkání, a tak se v úterý 31. května velká učebna v Domě rodiny naplnila ukrajinskými středoškoláky a jejich maminkami. Přišli pro informace o možnostech středoškolského studia na Českolipsku, pravidlech přijetí, řešení jazykové bariéry.

Obecné informace předali Mgr. Jiří Janás, ředitel Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru a výchovná poradkyně školy Mgr. Lenka Bečvaříková. Zároveň se účastníci dozvěděli, kolik míst a v jakých oborech může tato škola pro příští školní rok nabídnout.

Důležité informace rovněž poskytly zástupkyně českolipské Pedagogicko-psychologické poradny, ředitelka Mgr. Pavla Šimánková a Mgr. Dana Horynová, koordinátorka péče o děti s odlišným mateřským jazykem. Nabídly přehled všeho, s čím mohou v této souvislosti pomoci a přislíbily shromáždit informace o možnostech studia na středních školách v regionu, které následně předají Kateřině Polákové z naší Občanské poradny. Ta je zveřejní na fb skupině Ukrajinci na Novoborsku, stejně jako všechny další užitečné novinky.

Mluvilo se i o českém systému studia na vysokých školách, který je zcela odlišný od ukrajinského. Zájemci odcházeli naplněni informacemi a jistě mají o čem přemýšlet. Vědí také na koho se, v případě potřeby, obrátit. A to bývá často nejdůležitější. Držíme palce!