KONCERT PRO UKRAJINU

V pátek v podvečer v divadle v Novém Boru se uskutečnil Koncert pro Ukrajinu. Nápad vzešel ze Základní umělecké školy v Novém Boru a Rodina v centru akci zaštítila. Výtěžek z dobrovolného vstupného 10.860,- kč jde na  účet Sbírka pro Ukrajince na Novoborsku.  Hlavní kulturní program připravili učitelé a žáci ZUŠ Nový Bor v čele s ředitelkou Markétou Trnkovou Krchňákovou. Po dvouletém „půstu“ mladí hudebníci potěšili svým vystoupením různorodé publikum. Zdálo se, že snad nemají nervy, tréma nebyla zřejmá. Vystoupil pěvecký soubor Camella a Kameláček, sóloví hudebníci, kytarový a saxofonový soubor a dvě hudební kapely!

V závěrečné části programu vystoupily ukrajinské ženy a děti s písněmi a poezií. Na přípravu měly více času než před vystoupením na Česko-ukrajinském večeru a bylo to znát. Obdivuji jejich nasazení, um a odvahu vystoupit na pódium. Olga Burková poděkovala za novoborské Ukrajince Městu, Smetance, Rodině v centru a všem dalším neorganizovaným spřízněným duším, které se podle svých možností a schopností snaží pomoci a za přátelské přijetí, které je pro ně tak důležité. Ukrajinská hymna interpretovaná učiteli ZUŠ a ukrajinskými ženami byla velmi silným emotivním momentem. Pokud si někdo dosud neuvědomoval či nepřipouštěl strasti, kterým jsou nyní ukrajinští občané vystaveni, nyní měl možnost vše vidět v tvářích žen: bolest, beznaděj, ztrátu, hrdost, odvahu. Stesk a smutek. Odhodlání vydržet. Skláníme se před nimi a obdivujeme optimismus ukrajinských maminek. Jak řekla jedna z nich: „Mám dvě děti, nemám volbu. Musím být optimistka.“

Děkujeme paní ředitelce ZUŠ Trnkové Krchňákové a všem zúčastněným ze ZUŠ za nádherný zážitek a aktivní podporu dobré věci! A „naši“ milí Ukrajinci,  moc jsme si pochutnali!