Změny v rodině po narození dítěte

Beseda o tom, jak porozumět změnám, které se po narození dítěte v rodině odehrávají a možnostem, jak se na tyto změny připravit a zvládat je.

Úterý 24. 9. 2019 od 10.00 

Další podrobnosti a možnosti přihlášení najdete v letáku.

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Naplánovaná událost Mateřské centrum Koblížek