Zápis do Miniškolky Koblížek

Potřebujete hlídání pro své dítě? Vyřídit si lékaře, úřady nebo kadeřníka v klidu?

Využijte služeb miniškolky. Hlídáme děti od jednoho roku pravidelně, určitý den v týdnu nebo jednorázově.

Zajistěte si od září místo pro svoje dítě.

17. 6. – 27. 6., 13.00 – 15.00 v DDM Smetanka

Přijímáme děti od 1 roku.

Individuální péče v malém kolektivu.

PROVOZNÍ DOBA: PONDĚLÍ – PÁTEK 8 – 12 HODIN

Přihlášky a více informací: 732 749 875

ZAMĚŘUJEME SE NA:
· Zvládání pobytu bez rodiče a přípravu na nástup do velké“ školky (začlenění do kolektivu a zvládání pravidel slušného chování).
· Hudební, výtvarnou výchovu a pobyt venku.
· Rozvoj senzomotorických schopností včetně řeči.
· Pobyt v přírodě.