Zatočíme s dluhy

Je říjnové úterní ráno a do zasedačky novoborské radnice se trousí lidé. Koná se zde už druhé setkání odborníků nad dluhovou problematikou. Setkání jsme iniciovali, protože od ledna 2018 provozujeme dluhovou poradnu a víme, jak dluhy novoborské občany pálí. Pomáháme rodinám a dluhy jsou častou příčinou mnohem hlubších problémů. Děti z takových rodin narážejí ve škole i ve vztazích. „Naše organizace vždycky reagovala na potřeby klientů, a tak jsme se začali věnovat i dluhům. “ říká Petra Vlčková, ředitelka Rodiny v centru.

Zadlužený je každý osmý občan Nového Boru

Po půl roce provozu má dluhová poradna více jak 100 klientů, kterým pomáhá z dluhové pasti. Podle mapy exekucí, kterou zpracovala nezisková organizace Otevřená společnost, je v Novém Boru míra zadlužení opravdu vysoká. Celkový podíl lidí v exekuci tvoří více než 12% obyvatel starších 15-ti let. Zadlužený je tedy každý osmý občan. Z toho téměř polovina těchto osob má 3 až 9 exekucí najednou.

„Vnímáme, že dluhovou problematiku je nutné chápat v širším kontextu, a proto jsme ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování z Úřadu vlády zorganizovali setkání pracovní skupiny složené z lokálních odborníků.“ uvádí Vlčková. Agentura pro sociální začleňování působí v sociálně vyloučených lokalitách a dlouhodobě se zabývá problematikou dluhů nejen na lokální úrovni, ale i na úrovni systémové. Do setkání vnáší zkušenosti z jiných krajů i know-how.

Vedení města chce řešit dluhovou past

„Pozvali jsme všechny, kterých se dluhová problematika na Novoborsku nějak týká – zástupce městského úřadu, neziskovek a škol, úřadu práce, policie, exekučního oddělení soudu v České Lípě i zástupce firem. Už první setkání ukázalo, že jdeme správným směrem. Problém dluhů je prioritou nejen naší, ale i v oslovených organizacích. Sešlo se více než 25 účastníků, a to i z firem a škol. Naši práci podporuje i vedení města Nový Bor,“ říká Vlčková.

Řešením jsou mentoři i moderní technologie

Široké spektrum účastníků diskuse, stejně jako ochota otevřeně komunikovat a hledat řešení je předpokladem pro úspěch setkání. Jeho cílem je navrhnout konkrétní opatření, která pomohou dlužníkům, sníží jejich počet ve městě a vytvoří účinný systém preventivní osvěty. Pro definování příčin problémů i hledání řešení pracovní skupina pod vedením Zuzany Palečkové z Agentury pro sociální začleňování využila metodu stromu problému. Účastníci byli rozděleni do skupin napříč obory a organizacemi a přinášeli pohled a zkušenost ze svého oboru. „Jsem z dnešní práce nadšená. Objevily se tu zajímavé a efektivní nápady, jak lidi informovat o nebezpečí dluhové pasti. Od mentorů v komunitě, kteří by sdíleli zkušenosti a poradili lidem, přes komunikační kampaň v médiích nebo aktualizovanou metodiku, která by přispěla k sjednocení komunikace ze stran všech organizací, až po možnost zřídit informační portál s telefonní linkou,“ konstatuje Barbara Halířová z Úřadu vlády.

Vykročili jsme správným směrem. Máme analýzu, která vznikla zapojením všech zainteresovaných stran. Díky metodě stromu problému jsou s ní všichni ztotožnění a budoucí aktivity mají předpoklady k efektivní a smysluplné realizaci. Díky jednotnému postupu, informování a systematické práci města, neziskových organizací a dalších organizací máme v Novém Boru šanci vymanit se z dluhové pasti.

Setkání se realizovalo v rámci projektu S rodinou proti dluhům, který je financován prostřednictvím specifického nástroje Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.