Kurz první pomoci

Kurz první pomoci zážitkovou formou od ZDrSem. Počet míst omezen.

Obsah:

  • První pomoci u dětí: dušení, volání záchranné služby, poranění páteře, úrazy hlavy, popáleniny, opařeniny, alergie, otravy, tonutí, klíště atd.
  • Simulace konkrétních život ohrožujících situacích
  • Nácvik vyhodnocení situace a zajištění bezpečnosti
  • Pravidla resuscitace a její nácvik
  • Certifikát o absolvování

Neděle 26. 1. 2020 od 9.00

Podrobnosti naleznete na letáčku.

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Naplánovaná událost Mateřské centrum Koblížek Inkluze ve vzdělávání Rodinná poradna