TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ

Na konci září si můžete činnost klubu okouknout a ohmatat. Naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Vafle se totiž zapojilo do celostátní akce již šestnáctého ročníku České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů. Účelem je zviditelnění smysluplné sociální práce a přiblížení činnosti klubů laické i odborné veřejnosti. Proč je to důležité? Pouze pokud máte informace, můžete k věcem přistupovat bez předsudků a vstřícně, případně se zapojit.

Na  týden 19. – 23. 9. všechny nízkoprahové kluby napříč republikou připravují program, kterým otevírají možnost všem zájemcům přiblížit se prostředí a práci, se kterým by se jinak vůbec nepotkali. A rodičům klientů poznat, proč vlastně jejich děti do klubu chodí. „Klub není jen o hraní. Funguje jako bezpečný prostor pro všechny a děti a mládež. Mohou s námi mluvit o všem, co je trápí. Mají v nás (pracovníky klubu) oporu a porozumění. Pokud mají zájem, poskytneme jim radu. Jsme rádi, že Týden nízkoprahů nám dává příležitost toto vše sdělit široké veřejnosti,“ řekl Bc. Jiří Sedláček, vedoucí NZDM Vafle. „Během minulého půlroku nás navštívilo již spousta žáků osmých a devátých ročníků v rámci hry C´est la vie a ohlasy na klub jsou stejně nadšené jako na hru.“ Přijít můžou i učitelé s žáky na exkurzi či se zapojit do některé připravované činnosti, jako například kreativní workshop Graffity, který povede Lukáš Zadek Brožovský, nebo miniturnaj ve fotbale probíhající dle pravidel „Férového fotbalu“. Odborníci zabývající se sociální prací zasednou společně nad tématem NZDM na Novoborsku a pobesedují nad dalšími způsoby spolupráce s organizacemi, jako jsou školy a odbor sociálně právní ochrany dětí. Je to i příležitost pro případné klienty, kteří se ale obávají, že by se připojili k ostrakizované skupině. Týden otevřených dveří do klubu je určitě zbaví podobných obav. Všechny akce budou probíhat v klubu Vafle či v dalších prostorách Domu Rodiny, Křižíkova ulice 980, Nový Bor.

V České republice je na 250 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Jsou registrovanou sociální službou a všechny služby jsou bezplatné. Nabízejí zázemí a odborné poradenství dětem a mladým od sedmi do dvaceti šesti let, kteří si sami neporadí s těžkou životní situací, ve které se ocitli.

Sledujte facebook a web Rodiny v centru pro upřesnění či případné změny programu.