Práci odborné garantky v projektu S Rodinou k inkluzi vám přiblížíme očima Bc. Kateřiny Hřebřinové, která ji zastává déle než rok. Kateřina je vzděláním sociální pracovnice, která má zkušenost s prací pro orgán sociálně […]

Autor: Jana Matyášová