Každoroční akce pro děti z pěstounských rodin pořádaná střediskem pěstounské péče. Prázdninová akce s bohatým programem bude v Domě rodiny.