Víkendový interaktviní workshop pro pěstouny. Odborný program zajišťuje UnBounded,