Sociálně znevýhodňující rodinné prostředí může dítě natolik ovlivnit, že začlenění do hlavního vzdělávacího proudu a následné jeho uplatnění ve společnosti může být pro dítě velmi náročné. Vstup do školy je […]

Autor: Jana Matyášová