Od června 2018 realizujeme pilotní projekt S rodinou k inkluzi na školách v Novém Boru. Každá škola, která je do projektu zapojena, má k dispozici svého poradce. Práci poradců zastřešuje odborný garant. Jak tito […]

Autor: Jana Matyášová