Beseda o fungování Úřadu práce a o nelegálním zaměstnávání. ČTVRTEK 21.LISTOPADU OD 15 HODIN V NZDM VAFLE