Všem našim klientům malým i velkým, přátelům naší organizace, partnerům, dárcům a podporovatelům přejeme vydařený letní čas! Naše služby fungují bez přerušení!