Soudci umožní rodičům, aby při rozvodu rozhodovali o svém dítěti  

Okresní soud v České Lípě i další organizace v regionu od 1. ledna 2019 zavádí do praxe principy Cochemské praxe. Soudci, úředníci i odborníci budou rodičům pomáhat nalézt vzájemnou dohodu, aby o budoucím životě dítěte nerozhodoval soudce, který dítě vůbec nezná a nemá k němu vztah. Spolupráci rodičů, kteří svoje dítě milují, totiž nenahradí žádné soudní rozhodnutí.

Pro dítě je důležité, aby prožilo dětství co nejméně poznamenané neshodami rodičů. Zkušenosti z Cochemu, kde princip založený na odpovědnosti a domluvě rodičů začali používat jako první, potvrzují, že právě dohoda vede k trvalému řešení. Případy se potom k soudu nevracejí. Děti ani rodiče nejsou vystavováni dalším a dalším stresům.

Můžete být rozvedeni již za dva měsíce, nejpozději však za půl roku.

Úspěch Cochemské praxe se opírá o spolupráci odborníků a o poměrně krátké lhůty celého procesu. Rodiče, kteří mají často práci sami se sebou, jsou všemi zúčastněnými motivováni k odpovědnosti za své dítě a za jeho budoucí život, který je definován právě dohodou rodičů. Můžete být rozvedeni již za dva měsíce, nejpozději však za půl roku.  Jak to bude probíhat u nás?

Po podání návrhu probíhá zahajovací schůzka obou rodičů u vyšší soudní úřednice nebo pracovnice Ospodu s cílem najít dohodu. Pokud se jednání nedaří, mohou rodiče získat podporu odborníků v rodinné poradně, v Novém Boru např. v Rodině v centru. Soudní jednání je nařízeno zpravidla do 6 týdnů od první schůzky rodičů. Pokud ani zde rodiče nedospějí k dohodě, je doporučena nebo nařízena rodinná mediace. Rodiče hledají vzájemnou dohodu pod vedením mediátora. Ten pomáhá zlepšit rodičům jejich komunikaci, předejít sporům a najít kompromis. Mediace mohou trvat i 3 měsíce. Po té je svoláno druhé jednání soudu. Když se ani tentokrát rodiče nedohodnou, rozhodne soud. Při svém rozhodnutí soud zohlední i to, jak rodič během celé doby spolupracoval a zda byl ochotný přistupovat na kompromis.

Chcete-li pomoct hledat řešení při rozvodu, kontaktujte:

Mgr. Danu Balážovou pracovnici Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Městském úřadě v Novém Boru: 722 203 468, e-mail: dbalazova@novy-bor.cz nebo

Pavlínu Šlechtovou, vyšší soudní úřednici Okresního soudu v České Lípě: 487 072 233, pslechtova @osoud.cli.justice.cz

nebo Vladěnu Baštovou, DiS., pracovnici Rodinné poradny Rodiny v centru: 775 509 150, bastova@rodinavcentru.cz