Škola a my

Jak pracují poradci pro rodiče na novoborských školách?

Pomohou vyřešit problémy s prospěchem, chováním, komunikací mezi školou a rodinou apod.

Přednáší: Bc. Kateřina Hřebřinová, vstup volný

ČTVRTEK 6. 2. 2020 od 16.30

Podrobnosti naleznete na letáčku.

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Naplánovaná událost Mateřské centrum Koblížek Inkluze ve vzdělávání