Komunikace s dětmi v náročných a konfliktních situacích

aneb Jak si udržet duševní rovnováhu i s náročnými dětmi.

Seminář je zaměřen na zvýšení komunikačních dovedností pečujících osob, na rozpoznání konfliktů a jejich efektivní řešení, jak mezi pěstouny a dětmi, tak i mezi dospělými osobami v rodině. Seminář se zaměřuje na upevnění komunikačních dovedností, jako jsou kritika v komunikaci, pozitivní komunikace, problémové výroky v komunikaci. Účastníci se seznámí s metodami, nástroji a technikami, které lze efektivně použít. Interaktivní seminář seznámí účastníky s tím, jak efektivně zvládat stresové situace a zátěž, které se objevují v pěstounské rodině a souvisí s rolí pěstouna (biologická rodina, škola, vrstevnické skupiny, společnost atd.). Seminář nastíní, jak se neřešené vyčerpání promítá do role pěstouna a jak jej vnímají děti i partner. Konkrétně odpoví na zásadní otázky vztahující se k tématu stresu, syndromu vyhoření, psychohygieny člověka, relaxačních metod a nutnosti s nimi pracovat, pro vytváření vhodného pozitivního výchovného prostředí v pěstounské rodině.

sobota 18. ledna 2020 od 9:00 do 17:00

Odborný program zajišťuje organizace Cestou necestou,z.ú., lektor PaedDr. Vladimír Šik, www.cestounecestou.org.

Rozsah vzdělávacího programu je 8 vyučovacích hodin, které se vám započítají do vzdělávacího plánu.

V případě zájmu se přihlaste nejpozději do 15. 1. 2020.        

Leták     

Kontakty:

Dominika Babáková- 604416382, babakova@rodinavcentru.cz

Lenka Blahová, DiS. – 775601964, blahova@rodinavcentru.cz

Bc. Jana Svačinová – 774326737, svacinova@rodinavcentru.cz

Bc. Lucie Honzíková Kotlánová – 776406675, honzikova@rodinavcentru.cz

Naplánovaná událost Pěstounská péče