Seminář – Jak posílit sebevědomí u dětí

Co je zdravé sebevědomí? Jak budovat sebedůvěru? Čím můžeme sebevědomí svých dětí poškodit? Výsledky výchovy se odrazí v dospělosti.

Leták

sobota 21. září 2019 od 9:00 do 16:00

Odborný program zajišťuje Mgr. Alena Zemanová, vedoucí Poradny pro rodinu,manželství a mezilidské vztahy v České Lípě.

Rozsah vzdělávacího programu je 8 vyučovacích hodin, které se vám započítají do vzdělávacího plánu.

Cena semináře pro pěstouny, kteří nemají dohody sepsané s námi je 1200 Kč/osoba. V ceně je občerstvení, oběd a hlídací personál pro děti.

 

V případě zájmu se přihlaste nejpozději do 18. 9. 2019!              

Kontakty:

Dominika Babáková- 604416382, babakova@rodinavcentru.cz

Helena Marvanová – 605406635, marvanova@rodinavcentru.cz

Bc. Jana Svačinová – 774326737, svacinova@rodinavcentru.cz

Bc. Lucie Honzíková Kotlánová – 776406675, honzikova@rodinavcentru.cz

 

 Těšíme se na setkání s Vámi!

Rodina v centru Pěstounská péče