Rozvod za tři neděle.  I to je možné díky Cochemské praxi

Dlouhý rozvod plný konfliktů může poznamenat dítě na celý život. Okresní soud v České Lípě zavádí Cochemskou praxi, která sjednotí postup soudu, orgánů sociálněprávní ochrany dětí a odborníků na rodinné problémy, aby přiměla znesvářené páry k jednání v co nejlepším zájmu dětí. Do nových postupů se zapojují i OSPOD – Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru a Rodina v centru, která v Rodinné poradně poskytuje psychologickou pomoc.

Od ledna 2019 bude na okresním soudě pracovat soudní tajemník. Rodiče s ním budou pracovat na vzájemné dohodě. Ta se snaží předejít situacím, které v budoucnu mohou přerůst ve zbytečný spor, např. Dítě je v péči otce a dědeček z matčiny strany má narozeniny. Může na ně jít? U koho bude dítě trávit Vánoce? Může dítě opustit školu a jet s jedním z rodičů na prázdniny? Právě domluva je základním receptem pro děti, které rozvodem mohou trpět.

Obvykle je postup rozvodu následovný: jeden z rodičů podá návrh na rozvod a pošle ho ex-partnerovi. Oba si najdou advokáty, ti jim slíbí, že pro ně spor „vyhrají“. Rozeběhne se soudní a papírový kolotoč, který staví rodiče proti sobě. Přitom v zájmu dítěte je rychlé řešení a spolupráce.

V Cochemské praxi jsou rodiče soudním tajemníkem vyzváni ke společné schůzce na OSPODu, kde společně tvoří dohodu s podporou odborníka, který ve sporu není emocionálně zainteresovaný. Princip Cochemské praxe je založen na tom, že všechny zapojené úřady a organizace říkají rodičům to samé: Dohodněte se. Je to jednoduché, „plusové“ body má ten rodič, který je ochoten dohodnout se. Neotvírají se rány z minulosti, ani otázka kdo je „lepší rodič“. Navíc tento přístup vytváří na rodiče soustavný tlak krátkými časovými lhůtami, např. 3 týdny od podání návrhu je stanoveno první sezení u soudu. Zde rodiče čeká soudce bez taláru, sedí s nimi u jednoho stolu a ptá se: Co po mně chcete? Já, cizí člověk, mám rozhodovat o vašem dítěti? Vy jste rodiče a je to vaše odpovědnost. A znovu jim opakuje, dohodněte se.

Postup je rychlý a nedává rodičům prostor k taktizování. Je to dosud nejefektivnější známý způsob, jak zvládnout porozvodové stavy tak, aby co nejméně poškozovaly děti a úřady s nimi měly co nejméně práce. Cochemská praxe je přístup, který přišel do České republiky z německého Cochemu, kde jej zavedl tamní soudce Rudofl Jürgen. V České republice jej poprvé aplikoval soud v Novém Jičíně. Nyní se postupně zavádí na dalších soudech a mezi nimi i u nás v České Lípě.