RODINA V CENTRU ANI V LÉTĚ NEZAHÁLÍ

Letní prázdniny odstartoval příměstský tábor „Vzhůru za dobrodružstvím“, který se uskutečnil v termínu od 1. do 5. července. Tábor organizovalo středisko S rodinou ke vzdělání, které si pro děti připravilo nabitý program a vyjelo na 5 různých míst. Díky partnerům, kterým patří veliké poděkování, se děti podívaly do Úžasného světa písku a Muzea Čtyřlístku v Doksech, projeli se po Máchově jezeře na parníku, poznávaly flóru a faunu ve Vlastivědném muzeu v České Lípě a v Zooparku Zájezd, celý den zábavy si užily v Rodinném parku Mirakulum a putování zakončily na Pohádkovém zámku Horní Libchava.

Dalším úžasným počinem byl zážitkový pobyt česko-ukrajinské skupiny studentů českého jazyka a dobrovolníků, zaměstnanců a přátel Rodiny v centru, který se uskutečnil o svátečním víkendu 5. až 7. července 2024.

28 osob včetně dětí strávilo víkend v kempu na Malé Skále, kde společně vyzkoušeli rafting na řece Jizeře nebo jízdu na koloběžce.

Pro mnohé Ukrajince to bylo první setkání s kempováním, které je tradiční a Čechy velmi oblíbenou volnočasovou aktivitou.

Děkujeme Nadaci Via, Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) a Švýcarské konfederaci, že umožnili prohloubení přátelských vztahů mezi novoborskými Čechy a Ukrajinci.

Na tuto aktivitu plynule navázaly další tři tábory konané v termínu 7. – 12. července – Dětský komunitní tábor I. turnus organizovaný Střediskem pěstounské péče, Letní příměstský tábor „Pirátské dobrodružství“ organizovaný Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Vafle a Koblížkům dětský komunitní tábor „Za tajemstvím přírody“ organizovaný Mateřským centrem Koblížek.

Vedoucí pěstounského střediska vyjeli s dětmi do Jizerských hor, kde v tamějších lesích rozplétají pohádky.

Mateřské centrum Koblížek poznává přírodu a zvířata ve Skalici u České Lípy a NZDM Vafle se díky partnerům podívá na výstavu Strašidla ze sklepa v KC Cvikov, vyjede do Aquaparku Babylon v Liberci a na prohlídku Skalního hradu Sloup v Čechách.

Partnerům mnohokrát děkujeme!

Do konce léta na děti čeká ještě:

Dětský komunitní tábor II. turnus organizovaný střediskem pěstounské péče, který se uskuteční ve Sloupu v Čechách.

Dále potom Koblížkův dětský komunitní tábor tentokráte „Putování s kamarády“, taktéž ve Skalici u České Lípy.

Na ně plynule naváže a léto ukončí NZDM Vafle a jejich letní pobytovka v Poslově mlýně.

Posláním Rodiny v centru je odbornými sociálními službami zlepšovat život dětí na Novoborsku.

Momentálně poskytujeme 8 odborných sociálních služeb, všechny zdarma.

Jsou to:

Rodinná poradna, Občanská poradna (tam pomáháme především dospělým s dluhy, dávkami, výživným, energiemi, smlouvami, atp.), Středisko pěstounské péče, Mateřské centrum a dětská skupina Koblížek, Sociálně aktivizační skupina Štafeta, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vafle a středisko S rodinou ke vzdělání.

V roce 2023 využilo našich služeb 1123 lidí z Nového Boru a okolních obcí.