Respektující přístup ve výchově

Děti potřebují hranice. Respektující přístup tyto hranice dětem poskytuje a přitom umožňuje rozvíjet jejich sebeúctu

Pondělí 9. 12. 2019 od 9.30

Podrobnosti o místě konání naleznete v letáku.

 

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Naplánovaná událost Mateřské centrum Koblížek Rodinná poradna