RENÉ

Třídní učitelka se obrátila na poradkyni pro rodiče s prosbou o pomoc. René chodí na druhý stupeň ZŠ, ve škole často chybí, matka se školou nekomunikuje. Poradkyni se podařilo domluvit schůzku s matkou, během které zjistila, že Renému se nedostává řádné péče. Matka se svěřila, že se často stěhují, a právě jim hrozí další vystěhování. Poradkyně nabídla možnosti pomoci. Společně sepsaly žádost o přidělení ubytování v azylovém domě. Poradkyně doporučila návštěvu Občanské poradny Rodiny v centru, která nabízí radu či pomoc těm, kteří si nejsou jisti svými právy či povinnostmi.

René však do školy docházel jen týden, poté často chyběl nebo chodil bez pomůcek a špinavý. Jednou přišel i s modřinami v obličeji. Dozvěděli jsme se, že matka azylový dům opustila. Se školou ani s poradkyní pro rodiče matka nekomunikovala. Bylo nutné kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dětí. Po prošetření situace byl René umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nyní se mu dostává řádné péče, je v bezpečí a má naději, že se jeho život bude odvíjet správným směrem.