PŮLROK RODINY V CENTRU S UKRAJINCI

  1. března do Nového Boru na internát sklářské školy dorazil první autobus ukrajinských žen a dětí. S malými batůžky a igelitkami po čtyřech dnech cesty nechtěli nic jiného než si lehnout a nic neřešit. Snažili jsme se jim ulehčit, jak to šlo. Pracovnice naší Občanské poradny přišly za nimi, aby společně vyřešily dokumentaci jako registraci na úřadu práce a vyplnění žádosti o Mimořádnou okamžitou pomoc. Tím začala spolupráce Rodiny v centru, z. ú. a Ukrajinci, kteří od té doby na Novoborsko přicházejí.

Občanská poradna poskytuje další služby a rady: sepsání životopisu pro úřad práce včetně překladu, zprostředkovávání zaměstnání, dočasné ubytování, pomoc s komplikacemi při zřizování ID a žádání o humanitárních dávky. Pracovnice se soustavně snaží podchytit všechny Ukrajince, kteří na Novoborsko přišli, aby jim poskytly informace o existující pomoci a také jim nabídly možnost zapojit se do ukrajinsko-české komunity, která se zde zformovala.

Od prvního víkendu je také Ukrajincům k dispozici Dům rodiny, nová budova, ve které Rodina v centru sídlí. Ve velké učebně od března nepřetržité každou sobotu a neděli běží kurzy češtiny. Dva lektoři se po půldnech až do září střídali, a tak čtyřicet dospělých studentů během každého víkendu absolvovalo osm šedesátiminutových vyučovacích hodin.  V současné době na Novoborsku zůstávají převážně Ukrajinci, kteří si zde chtějí vybudovat nový život. Mnoho ostatních se vrátilo zpátky na Ukrajinu, pár dalších se přestěhovalo jinam v Česku. Máme teď kolem pětadvaceti aktivních studentů, které jsme sloučili do jedné výukové skupiny, u které se lektoři střídají. Počet hodin zůstává stejný, jen lektoři mají jeden víkendový den volný. Lektoři jsou placeni ze sbírky, která byla určena na jiné než základní potřeby ukrajinských uprchlíků a na www.darujme.cz/projekt/1206023 běžela půl roku.

Naše středisko Inkluze ve vzdělávání pomáhá jako spojka mezi školou a ukrajinskými rodinami, od září úzce spolupracuje s koordinátorkou pro ukrajinské školáky Olgou Burkovou (viz níže). Uspořádalo také Setkání středoškoláků se zástupci novoborských škol a Setkání rodičů školáků se zástupci ZŠ a MŠ na Novoborsku.

Rodinná poradna zprostředkovává intervence jako psychologické konzultace či případové konference.

Založili jsme facebookovou skupinu Ukrajinci na Novoborsku, která má sloužit především jako zdroj užitečných informací nejen místním Ukrajincům, ale všem, kteří jsou ochotni a schopni pomáhat.

V rámci Modrožlutých víkendů však neprobíhá jen výuka. Všichni včetně dětí zde mají k dispozici prostory nízkoprahového zařízení včetně cvičné kuchyně, které neslouží jen pro občerstvení o víkendech (k dispozici je káva a něco k ní, z našich zdrojů nebo ze soukromých zdrojů a iniciativy zaměstnankyň RvC), ale Ukrajinci ji využívají k oslavám a přípravě pohoštění na společenských akcích (viz přiložená infografika). Prostory Domu rodiny a okolí slouží ke společenskému setkávání, jako byl například Velikonoční workshop, který měl přiblížit naše zvyky. Nabízíme naše zázemí i k oslavám například narozenin, kterých se zúčastňují nejen studenti češtiny s dětmi, ale i další přátelé, čeští či ukrajinští. Nejbližší plánovaná akce je Mikulášské setkání pro Ukrajince a českou veřejnost, abychom navzájem poznali a prožili vánoční svátky. Budeme péct české cukroví, ukrajinské děti pod vedením Olinky Burkové připravují divadlo.

Olga Burková je kapitola sama o sobě. Ukrajinka, která zde s rodinou žije tři roky, se přihlásila hned v březnu a nabídla svou pomoc, tehdy především překladatelskou. Stala se duší a dobrou vílou všeho, co se v této problematice v Novém Boru odehrává. V září získala městskou cenu Ď. V DDM Smetanka vedla s dalšími dobrovolníky adaptační skupinu pro děti a navázala s nimi i jejich rodiči úzký kontakt a pouto. Aby nemusela přerušit svou nenahraditelnou činnost a vrátit se na dělnickou pozici v Crystalexu, získala od Erasmu ředitelka Smetanky Mgr. Olga Koutná dotaci na projekt Záchranná síť pro Ukrajinu, která se zaměřuje především pro Ukrajince ve věku 13 – 30 let. Olinka Burková v něm působí především jako koordinátorka za zdejších základních školách, ale v DDM nabízí volnočasové aktivity pro mladé včetně konverzace v českém jazyce pro ukrajinské středoškoláky.

Rodina v centru organizovala či se podílela na organizaci několika kulturních akcí, jejichž součástí byly i ukrajinské ženy a děti se svým programem. Na česko-ukrajinský večer pořádaný Kulturou Nový Bor také ukrajinské ženy v naší kuchyňce a s naší malou pomocí 😉 připravovaly některá typická ukrajinská jídla, která nabízeli návštěvníkům večera. Koncert pro Ukrajinu, který z větší části kulturně zajišťovala novoborská ZUŠ, byl další příležitostí pro naše obyvatele poznat Ukrajince naživo a zjistit, že jsou to kupodivu obyčejní, často talentovaní lidé, kteří přišli o domov a touží především vrátit se domů. Škoda, že velmi emotivní vystoupení viděli jen ti, kteří svou účast s válečnými uprchlíky stvrdili již tím, že na koncert přišli.

Se začátkem léta jsme na sociálních sítích vyhlásili sbírku bicyklů a koloběžek pro radost a cesty do práce. Sešlo se na čtyřicet kol a všechny byly s díky přijaty. Jak se blíží zima, plánujeme podobnou kampaň, tentokrát zaměřenou na zimní sporty.

Podnikavé Ukrajinky u nás začínají s vlastním podnikáním, ve kterém jim poskytujeme podporu především reklamní na našich sociálních sítích a budou se účastnit i Svatomartinských trhů, které Rodina v centru pořádá.

Finance ze sbírky se tenčí. Slouží již jen k výplatám lektorů a ukrajinské asistentky ukrajinského žáka na základní škole a do konce roku vystačí. Nyní řešíme, z čeho budeme financovat nejen platy lektorů a asistentky, ale také vytápění prostor při kurzech. Před příchodem ukrajinských uprchlíků se o víkendech v Domě rodiny netopilo.

Nejpalčivější problém pro Ukrajince samotné je bydlení. Přestože pracují, jejich platy (vždy nižší než českých kolegů) jim neumožní hradit nájem ani nejmenšího bytu. Putují tak od dočasného bydlení k dalšímu dočasnému bydlení, ale koncem roku většině z nich končí i tato možnost.

Blížíme se k momentu, kdy kromě běžné pomoci Občanské poradny s administrativou nám zůstane jen psychická podpora, osobní kontakty a nabídka přátelství, protože dotování bydlení a brzy i bezplatná výuka bude přesahovat naše možnosti. Ale neupadáme na duchu a hledáme další cesty a inspiraci, jak pokračovat a nenechat nové sousedy na holičkách.