První příznak závislosti dítěte na elektronice? Vztek, trucování a nuda.

Děti a elektronika. Jeden z dnešních nejaktuálnějších problémů ve výchově. Narazí na něj asi každý rodič a ptá se sám sebe: Je to problém, poškodí to moje dítě? Nebo naopak je to jeho svět, kterému my dospělí nerozumíme? Kdy je to ještě v pořádku? A jak poznat, že dítě už s elektronikou tráví příliš mnoho času?  

Slovo závislost se v posledních letech začalo objevovat v souvislosti s elektronikou a sociálními sítěmi. Tato závislost mnohem častěji potkává děti než dospělé. O závislosti mluvíme v případě, kdy se dítě mobilu, tabletu nebo počítače nechce vzdát. Začne se jinak chovat a jinak trávit svůj volný čas. Elektronika nahrazuje koníčky, záliby a kamarády. Místo, aby dítě šlo na trénink nebo na kytaru, zůstává doma se svým elektronickým přítelem. Začne se vymlouvat nebo unikat do nemoci, aby na kroužek nebo i do školy nemuselo a mohlo zůstat doma. Často si svoji závislost ani neuvědomuje a má pocit, že má vše pod kontrolou a když bude chtít, může lehce přestat.

Varovné signály

U předškoláků je častější vztah k tabletu, kde se závislost může projevit odmítáním jiných hraček. U školních dětí je mobilní telefon nebo tablet navíc otázkou prestiže a postavení mezi vrstevníky. Pokud závislému dítěti elektroniku sebereme, můžeme pozorovat, že dítě je neklidné, lítostivé, trucuje, vzteká se a všemožně nás zkouší jen, aby svoji hračku dostalo zpět. Takové dítě bez telefonu, nebo tabletu potom neví, co s volným časem, cítí se osamocené a nudí se.  Dalším varovným signálem může být i to, že ztrácí kontakt s rodiči a kamarády a raději tráví čas u počítače nebo s mobilem v ruce.

Závislost na elektronice má svá zdravotní rizika, ať už jde o poškození zraku, nespavost způsobenou právě působením světla obrazovky nebo problémy se zády a následné bolení hlavy.  Může mít vliv i na vývoj osobnosti. Dítě utíká do svého světa, těžko rozlišuje svět virtuální a reálný. To má za následek šikanu, lhostejnost nebo problémy ve vztazích.

Závislost se může projevit i na letním táboře

„Se závislostí se setkáváme v každodenní práci s dětmi a rodinami, ale i na letních táborech. Telefon dětem chybí a jiné aktivity jim připadají nudné a neatraktivní. Doporučujeme, aby děti telefon nechaly doma.“ Říká Dominika Babáková, vedoucí pěstounské péče. Na tábor děti jedou, aby něco zažily a potkaly se s kamarády. Navíc menším dětem se může stýskat, často volají domů a po telefonátech bývají uplakané a ještě lítostivější. Tábor si potom neužijí.

Víte, kolik času tráví vaše dítě na telefonu nebo na počítači?

Odborníci doporučují vnímat své děti. Vědět, jak tráví svůj volný čas a kolik času denně věnují právě telefonu a počítačovým hrám. Pokud mají dospělí pocit, že čas strávený s tabletem, počítačem nebo mobilem je příliš dlouhý, je třeba s dětmi o tom mluvit a společně si stanovit jasná pravidla. Za jakých podmínek a jak dlouho mohou děti být na telefonu nebo u počítače.  Máte-li pocit, že vaše dítě tráví na telefonu příliš mnoho času a nedaří se vám s ním nalézt dohodu, můžete kontaktovat Rodinnou poradnu Rodiny v centru. „Závislosti u dítěte si mohou všimnout sami rodiče, učitelé nebo kamarádi. Stává se, že k nám děti přicházejí s jiným problémem – záškoláctvím, poruchou chování nebo problémem ve vztazích. Pozdější vyšetření u odborníka potom potvrdí závislost.“ Uvádí Vladěna Baštová, vedoucí Rodinné poradny. Rodina v centru organizuje i preventivní přednášky pro děti i dospělé na různá témata spojená s elektronikou, např. aby věděli, jak se bezpečně chovat na sociálních sítích, nebo co je kyberšikana apod.