Proč se lidé chovají otevřeně na sociálních sítích?

Znáte nejrůznější negativní jevy na internetu, které číhají na nás i naše děti? Například sexting, kybergrooming, kyberstalking, Modrou velrybu, Flaming,  kybernemoci… Jak nastavit pravidla ve virtuálním světě?

To vše vysvětlí Mgr. Filip Hajna. Koukněte se na profil lektora.

Další podrobnosti a možnosti přihlášení najdete letáku. 

STŘEDA 10. 4. 2019 od 16.30 hodin ve DDM Smetanka. 

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Naplánovaná událost Mateřské centrum Koblížek