Pozvánka na workshop II.

23. 10. 2018, 9.00 -11.00, Městský úřad, budova A, 3. patro, Nový Bor

Proč je v Novém Boru každý osmý občan v exekuci?
(jedná se o občany starší 15 let)
Během prvního setkání jsme zjistili příčiny předluženosti, které jsme zapsali do stromu. Nyní
budeme hledat způsoby, jak dosáhnout pozitivních změn a zkusíme určit konkrétní aktéry, kteří
mají potenciál zlepšit život obyvatel Novoborska.

Jako důležité odborníky v práci se zadluženými lidmi, vás zveme na druhé setkání:

Cílem je nalézt konkrétní opatření ke snížení míry
zadluženosti mezi obyvateli Novoborska.

Program setkání:
Finalizace Stromu problému – kompletace příčin a
odsouhlasení – vizuální prezentace Stromu.
Návrhy opatření – jaké všechny kroky a opatření
musíme uskutečnit, abychom se dostali k cílům.
Vytipování aktérů, které budou následně osloveni
k akci.

Účastníci:
Workshop je určen pro účastníky minulého setkání,
tedy zaměstnance města, úřadu práce, probační a
mediační služby, Policie ČR, lokálních firem a
neziskových organizací.

Těšíme se na setkání s vámi!
Petra Vlčková, ředitelka Rodiny v centru, tel.: 724 326 889, email: vlckova@rodinavcentru.cz a
Zuzana Palečková a Barbara Halířová z Agentury pro sociální začleňování.

Naplánovaná událost Dětská skupina Koblížek