Potřebujete hlídání pro dítě, ale na školku to ještě nevidíte?

Vaše dítě si může zvykat na kolektiv v Dětské skupině Koblížek, kterou nově provozujeme v prostorách mateřského centra v Kalinově ulici. Služba rozšiřuje otvírací hodiny, zvyšuje počet dětí a počet pečovatelek a nabízí přijatelnou cenu díky dotaci z Evropského sociálního fondu. Měsíční paušál při každodenní návštěvě včetně stravy je
1 900 Kč.  

Dětská skupina navazuje na služby Miniškolky Koblížek, kterou jsme provozovali od roku 2009 v Domě dětí a mládeže Smetanka. Je určená pro děti ve věku od jednoho do pěti let. Oproti miniškolce je rozšířena provozní doba, a to od 7:30 – 16:00 hodin ve všedních dnech. Nově tedy zajišťujeme celodenní péči a stravu. Děti zde budou po obědě spát, stejně jako doma.  Cena za službu je stanovena na 1 900 Kč za kalendářní měsíc, tj. všechny pracovní dny v měsíci včetně stravy, nebo 900 Kč za maximálně 10 dní v jednom kalendářním měsíci. Cena zahrnuje celodenní stravu a pitný režim. Svačinky bude pro děti připravovat naše provozní zaměstnankyně, obědy budeme dovážet z jiného školského zařízení. Děti budou v péči dvou pečovatelek kvalifikovaných dle zákona o dětské skupině. Dětskou skupinu povede Kateřina Filingerová, která vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a doposud vedla Miniškolku Koblížek. S péčí o děti má letité zkušenosti.

Výhodou dětské skupiny je malý kolektiv, který zahrnuje maximálně 10 dětí. Umožňuje dostatečně se dětem věnovat a respektovat jejich potřeby při hře, při jídle, při hygieně, ale i oblékání. V činnostech dětské skupiny klademe důraz na to, aby si děti zvykaly v kolektivu ostatních dětí, a tak se pomalu připravovaly na vstup do mateřské školy. Zařazujeme i činnosti, které děti rozvíjí. Zaměřujeme se na řeč, jemnou motoriku a samoobslužnost. Pro děti připravujeme výtvarné a hudebně-pohybové aktivity. S dětmi pravidelně chodíme ven.

Máte-li zájem o služby Dětské skupiny Koblížek, neváhejte a kontaktujte Kateřinu Filingerovou na tel. 732 749 875, dokud jsou ještě volná místa.

Bližší informace