Podpora sounáležitosti rodin

Jak podpořit tělesnou i duševní pohodu matky, novorozence a celé rodiny? Jak zvládnou
období před porodem, samotný porod a období po něm? Jaká jsou rodičovská práva, jak
k nim přiřadit jednoznačné povinnosti s jasnými důsledky při jejich neplnění? Beseda je
vhodná pro oba partnery.

Pondělí 11. 11. 2019 od 9.30 

Další podrobnosti a možnosti přihlášení najdete v letáku.

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Naplánovaná událost Mateřské centrum Koblížek Rodinná poradna