Podmínky insolvence už nejsou tak přísné, ale nedosáhne na ně každý

Od 1. června 2019 platí novela insolvenčního zákona, která přináší mírnější podmínky oddlužení oproti dosavadní praxi. Insolvence, oddlužení nebo osobní bankrot je nástroj, který má pomoci lidem vypořádat si své dluhy a zároveň zajistit poměrné a co nejvyšší uspokojení věřitelů. Předlužení obyvatel Novoborska je stále aktuálním tématem. V čem konkrétně nastaly změny a jak postupovat poradí Dluhová poradna Rodiny v centru.  

Novinkou v insolvenčním zákoně jsou dvě možné varianty oddlužení v rozmezí 3 – 5 let. Rychlejší varianta je pro ty, kteří dokážou během tří let splatit nejméně 60 % svých dluhů. Pomalejší pětiletá varianta je pro dlužníky, kteří uhradí alespoň 30% dlužné částky za pět let. Nově dlužník nemusí dopředu prokázat, že na splacení dluhů má dostatek peněz, protože přehled očekávaných příjmů bude dokládat jen pro následujících 12 měsíců. Zjednodušením je i to, že dlužníci k návrhu nebudou muset přikládat kompletní seznam svých závazků. Plného oddlužení může dosáhnout i ten, kdo nesplatí během pěti let 30% procent všech svých dluhů, ale o prominutí zbytku dluhů rozhodne soud.

Pokud návrh na oddlužení na sebe dlužník podává sám, musí splnit zákonem stanové podmínky. Pracovnice Dluhové poradny, které mají s insolvencí zkušenosti, s dlužníkem zdarma připraví podklady pro insolvenční návrh. Ten potom dlužník podá ve spolupráci s akreditovaným odborníkem, který dlouhodobě spolupracuje s Rodinou v centru, tak aby byly dodrženy všechny zákonné podmínky. „Celým procesem, včetně dohledání a přípravy dokladů lidi provedeme,“ říká vedoucí Dluhové poradny Petra Kotešovicová. „Služba je určena jen pro obyvatele Nového Boru a občany, kteří mají k Novém Boru vztah,“ dodává.

Dlužník je v tíživé finanční situaci a nedisponuje „volnými“ penězi. Splacení dluhu tak může řešit dvěma způsoby, buď rozprodejem a zpeněžením svého majetku nebo sestavením splátkového kalendáře. V případě splátkového kalendáře splácí dlužník měsíčně stejnou částku, jaká by mu byla strhávána při exekuci. „Vedeme klienty poradny i v oblasti finančního hospodaření. Pomůžeme s nastavením i dodržováním domácího rozpočtu. Ukážeme, jak efektivně s penězi nakládat.“ Říká dluhová poradkyně Angelika Horvátová.

Zapamatujte si: Insolvence dlužníků je finančními experty doporučované vhodné řešení pro osoby ve špatné finanční situaci.

Kromě mírnějších pravidel oddlužení se dlužníci od 1. června pravděpodobně dočkají i další pozitivní změny, díky které jim může každý měsíc zůstat po odečtení srážek více peněz. Novela do oddlužení pustí jen toho, kdo bude schopen každý měsíc platit odměnu insolvenčnímu správci, která činí 1089 korun, pokud je správce plátcem DPH. Stejnou částku, tedy 1089 korun, bude muset dlužník minimálně uhradit na umoření závazků vůči věřitelům.

Dluhová poradna pomáhá lidem, kteří se dostali do dluhové spirály, díky projektu s Rodinou proti dluhům.