Pobytovka 2019

Stejně jako každý rok i letos jsme vyjeli s našimi klienty na vícedenní pobytovou akci. Vzhledem k předchozí zkušenosti z roku 2017 jsme se znovu vydali na Malou Skálu. Tentokrát jsme sebou vzaly 20 klientů ve věku 8 – 16 let. Vzhledem k takto početné skupině jsme ocenili možnost využít aktivit nabízených firmou Sundisk Family, která spravuje jak ubytování, tak i areál Žluté Plovárny. Zahráli jsme si různé míčové hry a trochu se zlepšili v plavání. Další zajímavou aktivitou bylo poznání okolí Malé Skály díky foto-orientačnímu závodu. Tato aktivita přinesla možnost číst v mapě, stanovit pořadí kontrolních bodů a pohybovat se jako skupina podle mapy pod vedením dětí po Malé  Skále.

Největším zážitkem bylo splutí Jizery z Malé Skály do Dolánek na raftech. Každá osádka raftu čítala 5 dětí a jednoho dospělého. Během této 9 km plavby, která trvala 3 hodiny a byla plná pádlování, jsme měli za sebou tuto zkušenost: každá skupina, ať už je jakkoliv různorodá, se musí občas dohodnout a pomoct si k dosažení společného cíle. Starší musí pomáhat mladším. Všichni se musí vzájemně povzbuzovat. Když přijde bouřka, tak si zpívat, ať se nejmenší nebojí. Hlavně to nevzdávat, protože to prostě nejde! I cesta na koloběžkách zpět k ubytování stála za to – kolem krásná krajina a také jsme si zopakovali základní pravidla bezpečnosti na silnici. Do konce prázdnin na to ještě navážeme  a navštívíme dopravní hřiště.

Samozřejmostí našeho pobytu je zdolávání mnoha kopců i návštěva hradu Vranov a přilehlé vyhlídky. I přes občasné hádky a nedorozumění jsme dokázali „táhnout za jeden provaz“, když to bylo zapotřebí.

Oldřich Prokop – kontaktní pracovník NZDM Vafle